Syntjunta på KVASTs Ettårsjubileum, Palladium, Malmö