Upptäcktsresanden i en förhöjd vardag - Tidningen kulturen

Upptäcktsresanden i en förhöjd vardag - Tidningen Kulturen
Tidningen Kulturen - nyhetstidning med kulturell prägel - Musik: Syntjuntan ... Eftersom Syntjuntan har sin upprinnelse i idén att slippa göra elektronisk musik ...

Av: Peter Sjöblom

http://tidningenkulturen.se/artiklar/musik/musikkritik/13026-musik-syntjuntan