SR P2 - Ett rackarns liv i syntjuntan

Mitt i musikens veckomagasin med Lisa Wall

”En "junta" är enligt National Encyklopedien en liten förening eller grupp som träffas regelbundet för något sällskapsnöje. En syjunta är traditionellt ett kvinnonöje. Hemma hos någon. Kanske till och med för de något lite äldre kvinnorna... Och ordet syjunta har ibland använts som skällsord för när många kvinnor talar samtidigt. En syntjunta däremot är en träff där man handarbetar - koncentrerat i tystnad först - men det ska gärna sluta i ett rackarns liv.”

Lyssna här