hack - kretsen med förstärkare

jag satte dit en liten förstärkare på baksidan. det är en LM386 med två kondensatorer (100nF och 220uF). förstärkaren gör att jag kan driva stora högtalare direkt från kretsen. effekten är strax under 1watt.

en nackdel dock är att kretsen nu drar mer ström och batteriet inte räcker lika länge.