Syntjuntans dag, 3 september på Kulturhuset i Stockholm

Den 3 september 2011 presenterar Syntjuntan en minifestival i och utanför hörsalen
på Kulturhuset i Stockholm med ny musik för nya instrument.
Musiken framförs av Ivo Nilsson (ivonilsson.com), Jonny Axelsson (jonnyaxelsson.com),
Kristine Scholz (sv.wikipedia.org/wiki/Kristine_Scholz) och gitarrensemblen Krock
(krock.se) samt Syntkretsen som sedan starten i olika skepnader framträtt tillsammans
med Syntjuntan. 
—Syntjuntans dag blir en manifestation av våra två första verksamhetsår, en start på
nästa etapp och vår förhoppning är att det även blir en årligt återkommande dag, säger
Ann Rosén.  
 
För mer information, kontakta:
Ann Rosén
Projektledare
Tel: 070-810 98 38